لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش

پاسخگوی آرامش : 02172493

پاسخگوی آرامش : 02172493

به این متن امتیاز دهید
5/5

اهمیت کنترل کیفیت در کسب نتایج مطلوب آزمایش ها و ارزیابی عملکرد

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در کسب نتایج مطلوب آزمایش ها، دپارتمان کنترل کیفیت زیر نظر متخصصین علوم آزمایشگاهی و به صورت مستقل ایجاد شده است. کلیه بخش های فنی آزمایشگاه های گروه آرامش مجهز به نرم افزار مستقل کنترل کیفی جهت ارزیابی عملکرد می باشند. برنامه کنترل کیفی شامل موارد ذیل می باشد.

 

کنترل کیفی داخلی (IQC )

   در این بخش کلیه آزمایش های روزانه از نظر فنی و علمی کنترل و ارزیابی شده و با استفاده از روش ها و منحنی های کنترل کیفی رایج، صحت آزمایش ها مورد بررسی قرار می گیرند. تایید صحت نتایج آزمایش ها با به کارگیری سرم کنترل های بین المللی و تطبیق نتایج آنها با جداول مربوطه و بردن نتایج آنها بر روی منحنی، انجام می گیرد.

در کنترل کیفی داخلی بخش ها، بعضی از نمونه هایی که قبلا بعنوان مجهول آزمایش شده اند، انتخاب و با مشخصات جدیدی به بخش مربوطه ارائه شده و نتایج با نتایج اصلی بیمار مقایسه می گردد.

تمامی تجهیزات اندازه گیری حجمی، وزنی، گرمایشی، سرمایشی و تجهیزات اتوماتیک مورد استفاده در آزمایشگاه توسط شرکت های معتبر کالیبراسیون و یا شرکت های نمایندگی به صورت مستمر کالیبره شده و گواهی کالیبراسیون معتبر برای آنها صادر می گردد.

کلیه یخچال ها و فریزرهای نگهداری مواد و کیت های آزمایشگاهی مجهز به سیستم ثبت درجه حرارت و رطوبت سنج بوده و کلیه اطلاعات به طور خودکار در سیستم نرم افزاری مربوطه ثبت می گردد.

بر اساس روش اجرائی معینی کلیه نمونه های بیماران به مدت مشخصی ( نمونه ادرار تا 24 ساعت، نمونه CBC تا 72 ساعت، نمونه سرم تا 1 ماه و….) در شرایط مناسب نگهداری می گردند تا در صورت ضرورت و بر حسب درخواست پزشکان محترم مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

در طی کلیه مراحل نمونه برداری، انجام آزمایش، کنترل کیفی، تصدیق و تایید مسئولین فنی، نتایج آزمایش های بیماران با شرایط بالینی و سوابق بیماران مطابقت داده شده و بر حسب ضرورت با هماهنگی پزشک معالج و بیمار آزمایش ها با نمونه جدید تکرار(به صورت رایگان) و پس از اطمینان از نتایج به دست آمده، نتایج مربوطه تحویل بیمار خواهد شد.

کنترل کیفی خارجی (EQC)

در راستای دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی کلیه بخش های فنی آزمایشگاه های گروه آرامش با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت و درمان به صورت دوره ای و با نمونه های کنترلی مراکز EQC داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

همچنین نمونه های بین آزمایشگاهی نیز به صورت مستمر و سیستماتیک تولید و در بیش از 10 آزمایشگاه عضو زنجیره مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرند.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 15189:2007 و ISO9001:2008  )

با عنایت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت کلیه فرایندهای آزمایشگاه های گروه آرامش ضمن مستندسازی، شاخص گزاری شده و شاخص های مربوطه به صورت مستمر تحت پایش و اندازه گیری قرار دارند که خود منجر به اطمینان مناسب از عملکرد بخش های مختلف آزمایشگاه می گردد.

در عین حال ارتباط مستمر واحد نظارت و ارزیابی گروه تخصصی آرامش با پزشکان محترم بالینی نقش بسیار مهمی در ارزیابی و بازنگری فنی عملکرد آزمایشگاه خواهد داشت.

آخرین اخبار آرامش

آزمایش اعتیاد
آزمایش ها

آزمایش اعتیاد

آزمایش اعتیاد چیست ؟ آزمایش اعتیاد فرآیند غربالگری افراد از نظر وجود مواد مخدر یا متابولیت های آنها در سیستم آنها است. این آزمایش می

درخواست آزمایش در منزل

نمونه گیری  رایگان در منزل و محل کار شما 

جواب آزمایش را هم بصورت آنلاین دریافت نمایید