نمونه گیرهای آزمایشگاه آرامش

همانطورکه می دانید برای انجام آزمایش در منزل، آزمایشگاه شبانه روزی آرامش باید نمونه گیرهای خود را به محلی که ثبت کرده اید ارسال نماید تا با توجه به نوع آزمایشی که درخواست داده اید نمونه لازم جهت بررسی گرفته شود. نمونه گیرهای آزمایشگاه آرامش در سراسر مناطق 22 گانه تهران حضور دارند و باتوجه به لوکیشن ثبت شده نزدیک ترین نمونه گیر به محل برای انجام نمونه گیری اعزام می شود. 

نمونه گیرهای آزمایشگاه ارامش با تجهیزات کامل به محل مراجعه کرده و پس از اخذ نمونه مورد نیاز، آن را به آزمایشگاه تحویل می دهند. لازم به ذکر است که آزمایشگاه آرامش این عمل نمونه گیری در منزل را به صورت رایگان انجام می دهد و درنتیجه شما تنها هزینه آزمایش را پرداخت خواهید کرد و هیچگونه هزینه ای بابت ایاب ذهاب و نمونه گیری در منزل پرداخت نخواهید کرد.

خبر خوب دیگر اینکه آزمایشگاه آرامش با تمام بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد می باشد و درنتیجه با توجه به نوع و تعرفه بیمه شما هزینه فرانشیزی که در بیمه تعیین شده را فقط پرداخت می کنید. در ادامه با نمونه گیرهای آزمایشگاه آرامش آشنا خواهید شد.

معرفی نمونه گیرها

امین سوری
وحید شفیعی
مهدی طاهری پور
فائزه سادات مهریزی
مهناز سلیمی
مریم محرم
شیوا دهقانپور
محمود سجادی
مهران حسن زاده
کیقباد مرادی
عرفان غفاری
محسن امامی
احمد اکبری
بتول علی نقی
الناز حسینی
زهرا اسماعیلی
مهری احمدی
کیوان علوی نژاد