چارت سازمانی آزمایشگاه آرامش

اعضای هیئت علمی

آزمایشگاه یک بخش مهم و حیاتی در حوزه پزشکی و علوم پزشکی است که به بررسی و تحلیل نمونه‌های خون و نمونه‌های مرتبط با ژنتیک افراد و … می‌پردازد. اعضای هیئت علمی آزمایشگاه با تخصص‌های مختلف مرتبط با علوم پزشکی همکاری می‌کنند تا نتایج دقیق و قابل اعتمادی را به دست آورند.

اعضای هیئت علمی در آزمایشگاه مسئول انجام آزمون‌ها و تحلیل‌های مرتبط با خون و جهش‌های ژنتیکی هستند. آن‌ها از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین برای بررسی عوامل مختلفی نظیر نقص‌های ژنتیکی، بیماری‌های وراثتی، گروه خونی، نشانگرهای التهابی و سایر پارامترهای خونی استفاده می‌کنند.

همچنین مسئول ارزیابی نتایج آزمون‌ها و تفسیر آن‌ها به صورت علمی و دقیق هستند و با استفاده از مدل‌های آماری و نرم‌افزارهای متخصص، نتایج را تحلیل کرده و به پزشکان و متخصصان بهداشتی اطلاعات لازم را جهت تشخیص و درمان به بیماران ارائه می‌دهند.

علاوه براین، اعضای هیئت علمی آزمایشگاه آرامش نقش مهمی در آموزش دانشجویان و دستیاران پزشکی ایفا می‌کنند. آن‌ها با ارائه کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی به دانشجویان و دستیاران، آن‌ها را با روش‌های مدرن تحقیق و تجزیه و تحلیل نمونه‌ها آشنا می‌کنند و آن‌ها را به تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی هدایت می‌کنند. آزمایشگاه ها نقش مهمی در تحقیقات علمی و پژوهش‌های پزشکی نیز دارند.

آزمایشگاه آرامش واقع در سعادت آباد تهران نیز مفتخر است که با تیم هیئت علمی مجرب و متخصص خود نقش مهمی را در این حوزه جهت پیشرفت و بهبود نتایج و کیفیت خدمات ایفا می کند.

دکتر رامش یعقوبی

دکتر رامش یعقوبی

متخصص ميكروبيولوژي

 

دکتر محمود یعقوبی

دکتر محمود یعقوبی

متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی

دکتر حمید اخیانی

دکتر حمید اخیانی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

دکتر فرید آرایی نژاد

دکتر فرید آرایی نژاد

متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی

دکتر بیژن نعمان پور

دکتر بیژن نعمان پور

دکترای تخصصی میکروب شناسی بالینی(PhD)

 

دکتر علی امینی

دکتر علی امینی

دکترای تخصصی خون شناسی (PhD)

دکتر قاسم عزیزی

دکتر قاسم عزیزی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (PhD)

دکتر نادر عبادی

دکتر نادر عبادی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (PhD)

دکتر فاضل سامانی

دکتر فاضل سامانی

دکترای تخصصی مهندسی بافت (PhD)

دکتر سمانه نژاددهقان

دکتر سمانه نژاد دهقان

دکترای تخصصی سلولی و مولکولی (PhD)

دکتر مهناز منصورنژاد

دکتر مهناز منصورنژاد

دکترای تخصصی میکروب شناسی بالینی (PhD)

دکتر کتایون میرزایی

دکتر کتایون میرزایی

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی (PhD)

دکتر پیرتاژ

دکتر شادی پیرتاج

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی (PhD)

خانم جاهدیان

دکتر شکوفا جاهدیان

دکترای تخصصی سلولی و مولکولی (PhD)

متخصص آزمایشگاهی

دکتر رضا مشایخ

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

متخصص آزمایشگاهی

دکتر لاله حسینی

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

متخصص آزمایشگاهی

دکتر بهرام شرفخانیان

متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی

متخصص آزمایشگاهی

دکتر سید علی مروج

متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

متخصص آزمایشگاهی

دکتر فاطمه کامرانی

منخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی

متخصص آزمایشگاهی

دکتر لاله حیدری

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (PhD)

متخصص آزمایشگاهی

دکتر مهسا وحدتی نیا

متخصص آسیب شناسی

و فلوشیپ مولکولارپاتولوژی