لوگو مجله سلامت آزمایشگاه آرامش
جستجو

پاسخگوی آرامش : 02172493

جستجو

پاسخگوی آرامش : 02172493

آزمایش خون چیست؟ معرفی انواع آزمایش خون

آزمایش خون چیست
به این متن امتیاز دهید
5/5
فهرست مطالب

آزمایش خون چیست؟

آزمایش خون چیست؟
آزمایش خون برای اندازه گیری یا بررسی سلول ها، مواد شیمیایی، پروتئین ها یا سایر مواد موجود در خون استفاده می شود. آزمایش خون که به عنوان کار خون نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین انواع آزمایشات آزمایشگاهی است. کار خون اغلب به عنوان بخشی از یک معاینه منظم گنجانده می شود. آزمایش خون نیز برای موارد زیر استفاده می شود:

کمک به تشخیص بیماری ها و شرایط خاص
یک بیماری یا وضعیت مزمن مانند دیابت یا کلسترول بالا را کنترل کنید
دریابید که آیا درمان یک بیماری موثر است یا خیر
بررسی کنید که اعضای بدن شما چقدر خوب کار می کنند. اندام های شما شامل کبد، کلیه ها، قلب و تیروئید است.
کمک به تشخیص خونریزی یا اختلالات لخته شدن خون
دریابید که سیستم ایمنی شما در مبارزه با عفونت ها مشکل دارد یا خیر

پکیج های رایج آزمایش خون

آزمایش خون شامل بخش های مختلف و پکیج های مختلف است، که تمامی این پکیج ها و انواع آزمایش های خون را می توانید با ثبت درخواست آزمایش در منزل در آزمایشگاه آرامش انجام دهید بدون آنکه هزینه اضافی برای نمونه گیری و ایاب ذهاب در منزل و محل کار پرداخت نمایید.

پکیج پایه بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 1,014
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC , FBS , CHOL , TG , HDL , LDL , ESR , Urea ,Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , Fe , U/A , VITD3 , P , CRP , Ferritin ,TIBC
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 1,478
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , Fe , Mg , U/A , Bili T,D , P , Na , K , CRP , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , Ferritin , TIBC
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل بانوان

چکاپ بانوان
میلیون تومان 3,458
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, ALK , Ca , Fe , Mg , U/A , U/C , Bili T,D , P , Na , K , CRP , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , HCV , HBS , Ag , HBSAb , Folic acid , PT , PTT, Ferritin, TIBC, GGT, B12, D3, CPK, LDH, S/E, HIV Ab&Ag, OB
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
هزار تومان 840
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALP)
 • FBS, Urea, Creat, Chol, TG, HDL, LDL, SGOT(AST), SGPT (ALT), ALP, Fe, TIBC, Ca, P, Mg, Zn, ferritin (ECL), CBC, ESR 1h, Urine Analysis
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
میلیون تومان 2,063
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , CPK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , ZN , HbA1c , Bili , P , CRP , LDH , U.Acid
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل بانوان سالمند

چکاپ بانوان سالمند
میلیون تومان 3,199
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CPK, CKMB, LDH, Urea, Cr, SGOT , U.Acid , SGPT , ALK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , Bili T,D , HBs Ag HBS,Ab , HCV , Folic acid , P , PT,PTT , Ferritin, TIBC, S/E, OB, Vitamin B12, ZN, PSA (total, free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه آقایان

چکاپ آقایان
هزار تومان 461
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC , FBS , CHOL , TG , HDL , LDL , ESR , Urea ,Cr , SGOT , SGPT , ALK , Ca , P , Na , K , U/A , Bili T,D , PSA (total,free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج آقایان

چکاپ آقایان
میلیون تومان 1,394
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL ,TG , HDL , LDL , ESR , Urea , Cr , SGOT , SGPT , ALK , U/A , Bili T,D , P , Na , CRP , T3,T4,TSH , Fe , ZN , HbA1c , Ferritin , TIBC , S/E,OB VitD3, Mg , K
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل آقایان

چکاپ آقایان
میلیون تومان 3,865
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, Fe, HIV, CRP, ESR, Ca, Mg, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CPK, CKMB, LDH, Urea, Cr, SGOT , U.Acid , SGPT , ALK , U/A , Na , K , VitD3 , Gamma Gt , T3,T4,TSH , Bili T,D , HBs Ag HBS,Ab , HCV , Folic acid , P , PT,PTT , Ferritin, TIBC, S/E, OB, Vitamin B12, ZN, PSA (total, free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

پکیج پایه آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 1,001
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, ALK, Ca, P, Na, K, U/A, Bili T,D, PSA (total,free)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پایه

پکیج رایج آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 2,059
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Urea, Cr, SGOT, SGPT, U.Acid, ALK, Ca, U/A, Bili T,D, P, Na, K, PSA (total , free), T3, T4, TSH, Fe, HbA1c, PT, PTT, Ferritin, TIBC, VitD3
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
رایج

پکیج کامل آقایان سالمند

چکاپ آقایان سالمند
میلیون تومان 3,653
 • شمارش کامل سلول های خون (CBC)
 • قند ناشتا (FBS)
 • آنزیم استخوانی و کبدی (ALK)
 • CBC, FBS, CHOL, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, Mg, GGT, HCV, HIV, U.Acid, SGOT, SGPT, ALK, Ca, Fe, PSA (total, free), U/A, U/C, Vit D3, Vit B12, PT, PTT, Bili T, D, P, Na, K, CRP, Ferritin, TIBC, HbA1c, LDH, CPK, HBsAg , HBsAb, HIV Ab&Ag, HCV Ab T3,T4,TSH
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کامل

چکاپ نوزادان

کودکان زیر 2 سال
هزار تومان 696
 • Bili, G6PD
 • T3, T4, TSH
 • PKU, UA, UC, S/E
 • CBC, BG
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج کودکان

چکاپ کودکان

کودکان بالای 2 سال
میلیون تومان 2,195
 • CBC, ESR, CRP, Ca, P
 • FBS, TG, CHol, HDC, LDL
 • D3, Fe, Ferritin, B12
 • TIBC, Folic Acid, Zn
 • T3, T4, TSH
 • UA, UC, S/E, BG
 • G6PD, HB.Elect
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج کودکان

بیماری فشار خون

آزمایش های روتین
هزار تومان 551
 • TSH , T3 , T4 , TG
 • Chol , HDL , LDL
 • Cr , Na , K , Uric Acid
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری فشار خون

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,161
 • Creat, U.Acid, Chol, TG
 • HDL, LDL, Na, K
 • Metanephrine(24 hr)
 • urine Normetanephrine(24 hr)
 • Free Cortisol 24h, VMA(24hrs)
 • Epinephrine Random,
 • Urine Vol.(24h), Anti TPO
 • Epinephrin (24 h Urine)
 • Norepinephrin 24hrs
 • Anti Tg, T4(ECL), T3(ECL)
 • TSH(ECL), Cortisol Am8-10am
 • Cortisol Pm, Renin Activity
 • Aldosterone(upright)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

بیماری کم خونی

آزمایش های کم خونی
هزار تومان 685
 • Fe , Tibc
 • ferritin , CBC
 • Hb.Electrophoresis
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
کم خونی

بیماری چربی خون

آزمایش های چربی خون
هزار تومان 182
 • TG , CHOL
 • HDL
 • LDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
چربی خون

بیماری دیابت

آزمایش های روتین
هزار تومان 472
 • FBS , BS 2h pp , Hb A1C
 • U/A , Urea , Cr
 • Tg , Chol , HDL , LDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری دیابت

آزمایش های تکمیلی
هزار تومان 991
 • FBS , BS 2h pp , Hb A1C
 • U/A , Urea , Cr , Tg , Chol
 • HDL , LDL , Urine Vol. (24h)
 • Urine Microalbumin(24h)
 • Urine protein (24h)
 • Urine Microalbumin Random
 • Urine protein Random
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

آزمایش سرطان

برای آقایان
هزار تومان 999
 • CA 19_9
 • CEA (ECL)
 • AFP
 • PSA (total, free)
 • free PSA ECL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
مارکر سرطان

آزمایش سرطان

برای بانوان
میلیون تومان 2,059
 • CA 125 (ECL)
 • CA1503 (ECL)
 • CA1909 (ECL)
 • HE4
 • AFP (ECL)
 • CEA (ECL)
 • Beta hcg
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
مارکر سرطان

تست ریزش مو

برای آقایان
هزار تومان 904
 • Mg , Fe , Zn
 • Vit D3 , Vit B12
 • TSH
 • Progesterone
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
ریزش مو

تست ریزش مو

برای بانوان
میلیون تومان 1,227
 • Mg , Fe , Zn
 • Vit D3 , Vit B12
 • TSH , FSH , LH , PRL
 • Progesterone
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
ریزش مو

غربالگری نوزاد

پس از تولد
هزار تومان 592
 • Bili (T,D)
 • PKU
 • G6 PD
 • T3,T4,TSH
 • CBC
 • BG
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
غربالگری

بیماری تیروئید

آزمایش های روتین
هزار تومان 756
 • T3 , T4
 • TSH , Free T3
 • Free T4 , Anti TPO
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری تیروئید

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 1,279
 • T3 , T4 , TSH
 • Free T3 , Free T4 , P
 • Anti TPO , T3-up , Ca
 • Anti -Tg , Thyrogolobuli
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

بیماری کبد چرب

آزمایش های روتین
هزار تومان 341
 • SGOT , SGPT
 • ALK , Bill
 • GGT
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری کبد چرب

آزمایش های تکمیلی
هزار تومان 796
 • SGOT , SGPT
 • ALK , Bill
 • GGT , HCV
 • HBs Ag
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

ناباروری آقایان

آزمایش های ناباروری آقایان
هزار تومان 633
 • LH , FSH
 • T3 , T4 ,TSH
 • Testosterone
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

ناباروری بانوان

آزمایش های روتین
میلیون تومان 1,737
 • LH , FSH
 • Prolactin , AMH
 • T3 , T4 ,TSH
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

ناباروری بانوان

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,500
 • LH , FSH , Prolactin
 • T3 , T4 ,TSH , AMH
 • Toxo (IgG) , Toxo (IgM) , Rub (IgG)
 • Rub (IgM) , CMV (IgG) , CMV (IgM)
 • VZV (IgG) , VZV (IgM) , HSV (IgG) , HSV (IgM)
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

روماتیسم مفصلی

آزمایش های روتین
هزار تومان 397
 • CRP , RF
 • ANA , Uric Acid
 • Ca , ALK , ESR
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

روماتیسم مفصلی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 2,051
 • U.ACID, ALP, Ca
 • CRP, RF, C3, C4
 • CH50, ANA
 • Anti MPO, Anti PR3
 • Anti CCP, SSA-RO
 • SSB-LA, ESR 1h
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

بیماری قلبی عروقی

آزمایش های روتین
میلیون تومان 2,532
 • LDL , TG , CHOL , LDH
 • CK MB, CPK, LDH
 • ,Homocysteine, CBC, CRP
 • ESR 1h, VLDL, Pro BNP
 • Troponin High Sensitive
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری قلبی عروقی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 3,191
 • LDL , TG , CHOL , LDH
 • CK MB, CPK, LDH, Pro BNP
 • ,Homocysteine, CBC, CRP
 • Troponin High sensitive, ESR 1h
 • Apolipoprotein B, Apolipoprotein A1
 • Myoglobolin Urine, Lp(a), VLDL
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

بیماری کلیوی

آزمایش های روتین
هزار تومان 182
 • Cr , Na , K
 • Uric Acid
 • Urea
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج روتین

بیماری کلیوی

آزمایش های تکمیلی
میلیون تومان 1,066
 • Cr , Na , K , Uric Acid
 • Urea , Urine Vol. (24h) , VMA (24 hrs)
 • Urine Citrate 24h , Urine Oxalate 24h
 • Micro Albumin 24h , Protein 24h
 • Random urine Protein , Random urine Micro Albumin
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج تکمیلی

پنل عفونی

تشخیص بیماری های عفونی
هزار تومان 957
 • HBS Ag
 • HBS Ab
 • HCV Ab
 • HIV Ab
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج رایج

ویتامین های بدن

تشخیص کمبود ویتامین ها و مواد معدنی
میلیون تومان 1,289
 • Vitamin D3 , Vitamin B12
 • Vitamin C , Zinc
 • Folic Acid , Vitamin E
 • Vitamin A
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج رایج

بیماری هورمونی

آزمایش های روتین
میلیون تومان 2,289
 • PRL, FSH, LH
 • estradiol, Progesterone
 • Free Testosterone, Testosterone
 • androstenedione
 • AMH, DHEAS
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج عمومی

بیماری هورمونی

آزمایش های مخصوص بانوان
میلیون تومان 2,808
 • anti TPO, T4, T3-UP, T3
 • TSH, Free T4, Free T3, PRL
 • FSH, LH, estradiol
 • 17OHProg. Testosterone
 • DHEAS, AC 125, HE4
 • قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
پکیج بانوان

چرا باید آزمایش خون را انجام دهیم؟

پرکاربرد ترین آزمایش خون

آزمایش خون به عنوان یکی از مهم ترین راه های چکاپ سیستم ایمنی و سلامت بدن شناخته شده است. انجام آزمایش خون، باعث کمک به پیشگیری از انواع بیماری ها و سرطان ها می شود. آزمایش کامل خون یا در آزمایش خون اطلاعات جامع و کاملی از شمارش و اندازه گیری سلول های خونی شامل گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC)، پلاکت ها (PLT) و اندازه گیری این مقادیر  نسبت به یکدیگر  در اختیار پزشک قرار گرفته می شود.

بررسی فاکتور های خونی و انجام آزمایش های خون باید در مراکز تخصصی آزمایشگاهی و با دقت بسیار بالایی انجام شود. ارزیابی خون فرد به پزشک در تشخیص انواع بیماری ها، کم خونی، غلظت خون، عفونت ها، التهاب ها و سرطانها کمک کرده و می تواند عملکرد اجزای مختلف بدن مانند قلب، کلیه، کبد، تیروئید ورا بررسی کند. یکی از مهم‌ترین راه‌های بررسی سلامت بدن انجام آزمایش خون است؛ با استفاده از آزمایش خون میتوان به پیشگیری و درمان به موقع از انواع بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها کمک کرد.

آزمایش خون چه حقایقی از درون بدن را آشکار خواهد کرد؟

آزمایش خون چه حقایقی از درون بدن را آشکار خواهد کرد؟

خون ماده سیال در بدن است که وظیفه تغذیه سلول ها و همچنین تصفیه اندام ها از مواد زائد را برعهده دارد. در نتیجه درصورت نمونه گیری از خون، نتایج بسیار مهمی به دست خواهد امد که به متخصص کمک می کند در مورد وضعیت بدن از نظر سلامتی و یا پیشرفت بیماریها، اطلاعات دقیق به دست بیاورد. آزمایش خون یکی از پرکاربرد ترین آزمایش هایی است که در همه آزمایشگاه های بالینی انجام می شود. این آزمایش با اهداف مختلفی توسط پزشک تجویز می گردد و می تواند فقط برای یک کنترل ساده باشد، و یا اینکه برای تشخیص یک بیماری مرموز مورد استفاده قرار بگیرد.

آزمایش خون دارای انواع مختلفی می باشد که هر یک در بخش های جداگانه آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی فاکتورهای مختلف خونی، می‌توان عملکرد اندام‌های مختلف بدن مانند قلب، کبد، کلیه و تیروئید را بررسی کرد. همچنین با آزمایش خون می‌توان به وجود بسیاری از عوامل عفونی و اختلالات ژنتیکی پی برد.

آزمایش خون چه چیزی را نشان می دهد؟

در یک مفهوم گسترده، آزمایش خون تغییراتی را در بدن شما نشان می دهد. نتایج آزمایش خون تصویر کاملی را نشان نمی دهد. در عوض، آنها نوعی عکس فوری هستند. پس از دیدن آن عکس فوری، ارائه‌دهنده شما ممکن است آزمایش‌های خون دیگری را برای مشاهده نزدیک‌تر انجام دهد. در اینجا نگاهی اجمالی به آنچه ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما ممکن است با آزمایش خون ببیند آورده شده است:

 • آزمایش‌ها نشان می‌دهند که آیا خون شما همانطور که باید کار می‌کند یا خیر. به عنوان مثال، گلبول های قرمز خون شما اکسیژن را در سراسر بدن شما حمل می کنند. آزمایش خون ممکن است نشان دهد که سطح گلبول های قرمز پایین (کم خونی) دارید. اگر ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی به سلول‌های شما زیر میکروسکوپ نگاه کنند، ممکن است ببینند گلبول‌های قرمز خون شما بزرگ‌تر از حد طبیعی هستند یا شکل متفاوتی نسبت به گلبول‌های قرمز طبیعی دارند. این تفاوت ها ممکن است نشانه ای از اختلالات خونی یا سرطان خون باشد.
 • آنها نشان می دهند که آیا سطح طبیعی آنزیم ها و الکترولیت ها دارید یا خیر. آنزیم ها پروتئین هایی هستند که به سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی که باعث ایجاد و تجزیه مواد در بدن شما می شود، کمک می کنند. الکترولیت ها چندین کار را انجام می دهند، مانند کمک به بدن در تنظیم واکنش های شیمیایی و حفظ تعادل بین مایعات داخل و خارج سلول های شما.

مهمترین موارد کاربرد آزمایش خون چیست؟

یکی از آزمایش هایی که در آزمایشگاه شبانه روزی آرامش کاربرد زیادی دارد، آزمایش خون است.  این آزمایش در مواردی مثل:

 • آنالیز وضعیت کلی سلامت بدنی شما
 • بررسی احتمال ابتلا به عفونت خاص
 • بررسی عملکرد ارگان های مختلف بدن مثل کبد و کلیه
 • تشخیص بیماری های مختلف ژنتیکی فرد

انجام این آزمایشات به صورت دوره ای و منظم می تواند اطلاعات جامع و کاملی در مورد بیماری های احتمالی شما به پزشک ارائه نماید. برای گرفتن آزمایش خون کافیست با همکاران ما در آزمایشگاه آنلاین شبانه روزی آرامش تماس حاصل نمایید تا در زمان مشخص از شما یک نمونه خون گرفته شود و به آزمایشگاه ارسال گردد تا شما بدون دردسر عملکرد کلی بدن خود و میزان سلامتی ارگان های مختلف را بررسی نمایید.

پزشک در صورت نگرانی در مورد برخی از بیماری‌ها، می‌تواند درخواست آزمایش خون دهد و یا آزمایش سالانه را به عنوان بخشی از برنامه درمانی پیشگیرانه افراد درخواست کند. افرادی که داروهای خاصی برای رقیق کردن خون مصرف می‌کنند نیاز به آزمایش منظم خون دارند. پزشک می‌تواند با توجه به عوامل خطر و نیازهای فردی آنها، در مورد دفعات انجام تست به افراد مشاوره دهد.

چه زمانی باید آزمایش خون بدهیم؟

خون شما نقش مهمی در سلامت کلی شما ایفا می کند و حاوی اطلاعات زیادی در مورد آنچه ممکن است در بدن شما می گذرد باشد. این یکی از دلایلی است که آزمایش خون یک آزمایش پزشکی رایج است. یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ممکن است آزمایش خون انجام دهد زیرا:

 • وقت آن است که بدن منظم شما را انجام دهید. در طول معاینه، ممکن است ارائه دهنده شما آزمایش خون را برای بررسی سلامت کلی شما تجویز کند. آنها ممکن است آزمایش خونی را درخواست کنند که بسیاری از قسمت‌های خون شما را ارزیابی می‌کند، مانند شمارش کامل خون (CBC)، پانل متابولیک پایه (BMP) یا یک پانل متابولیک جامع.
 • ارائه دهنده شما آزمایش های غربالگری را توصیه می کند. آزمایش های غربالگری قبل از بروز علائم انجام می شود. آنها ممکن است آزمایش های غربالگری را توصیه کنند اگر در معرض خطر ابتلا به برخی بیماری ها مانند سرطان هستید. به عنوان مثال، اگر در معرض خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر هستید، ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما ممکن است چندین آزمایش خون را برای ارزیابی این خطر تجویز کند.
 • شما احساس خوبی ندارید اگر علائم خاصی دارید، پزشک ممکن است آزمایش خون را برای تعیین علت ایجاد آنها تجویز کند. به عنوان مثال، اگر علائمی دارید که ممکن است نشانه بارداری شما باشد، پزشک شما آزمایش بارداری انجام می دهد. آزمایش خون به دنبال هورمون خاصی است که بدن شما تنها زمانی که باردار هستید تولید می کند.
 • شما یک وضعیت پزشکی دارید که زمانی اتفاق می افتد که ژن های خاصی تغییر می کنند (جهش می یابند). بسته به وضعیت شما، سلول های خونی و پلاکت ها ممکن است اطلاعاتی در مورد تغییرات خاص نشان دهند. درک اینکه کدام ژن تغییر کرده است ممکن است به ارائه دهنده شما کمک کند تا درمان شما را برنامه ریزی کند.
 • شما در حال دریافت درمان برای یک وضعیت پزشکی هستید. ارائه‌دهنده شما ممکن است از آزمایش خون منظم استفاده کند تا ببیند آیا درمان مؤثر است یا خیر.
 • شما ممکن است جهش های ژنتیکی خاصی را به ارث برده باشید که باعث ایجاد شرایط پزشکی می شود. ارائه دهنده شما ممکن است برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمونه خون بگیرد تا بدانید در معرض خطر ابتلا به یک بیماری خاص هستید یا خیر.

انواع آزمایش خون

انواع مختلف آزمایش خون چیست؟
انواع مختلفی از آزمایش خون وجود دارد. موارد رایج عبارتند از:

 • شمارش کامل خون (CBC). این آزمایش قسمت های مختلف خون شما از جمله گلبول های قرمز و سفید، پلاکت ها و هموگلوبین را اندازه گیری می کند. CBC اغلب به عنوان بخشی از یک معاینه منظم گنجانده می شود.
 • پانل متابولیک پایه این گروهی از آزمایشات است که مواد شیمیایی خاصی را در خون شما اندازه گیری می کند، از جمله گلوکز، کلسیم و الکترولیت ها.
 • آزمایش آنزیم خون آنزیم ها موادی هستند که واکنش های شیمیایی بدن شما را کنترل می کنند. انواع مختلفی از آزمایشات آنزیم خون وجود دارد. برخی از رایج ترین انواع تست تروپونین و کراتین کیناز هستند. این آزمایشات برای بررسی اینکه آیا شما دچار حمله قلبی شده اید و/یا اینکه آیا عضله قلب شما آسیب دیده است استفاده می شود.
 • آزمایش خون برای بررسی بیماری قلبی. اینها شامل آزمایش کلسترول و آزمایش تری گلیسیرید است.
 • آزمایش های لخته شدن خون که به عنوان پانل انعقادی نیز شناخته می شود. این آزمایش ها می توانند نشان دهند که آیا شما اختلالی دارید که باعث خونریزی بیش از حد یا لخته شدن بیش از حد می شود

برخی از آزمایشات روتین خون

اگر می خواهید یک آزمایش خون درخواست کنید، رایج ترین مواردی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:

 • شمارش کامل خون (CBC)
 • پانل متابولیک پایه
 • پانل تیروئید
 • آزمایشات مواد مغذی برای سطوح مواد مغذی حیاتی، مانند آهن یا ویتامین B

برخی از آزمایشات مهم خونی دیگر

 • نشانگرهای آنزیمی اگر در خطر ابتلا به سرطان یا سایر شرایط مانند سیروز، سکته مغزی یا بیماری سلیاک هستید.
 • اگر اخیراً بدون روش مانع رابطه جنسی داشته اید یا با یک شریک جدید رابطه جنسی داشته اید، تست عفونت مقاربتی (STD) می دهد.

متداول‌ترین انواع آزمایش خون

آزمایش CBC (شمارش کامل سلول های خون)

آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول‌های خونی که به آن CBC یا Complete Blood Count گفته می‌شود، متداول‌ترین تست خون و از بخش‌های اصلی چکاپ کامل است. این آزمایش وجود 10 نوع سلول را در گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پلاکت ها اندازه گیری می کند. نمونه هایی از این نتایج عبارتند از هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و تعداد گلبول های سفید. در آزمایش خون CBC ، انواع و تعداد سلول‌های خون از جمله گلبول‌های قرمز (RBC)، گلبول‌های سفید (WBC) و پلاکت‌ها (PLT) اندازه‌گیری می‌شود که از آن برای تعیین وضعیت سلامتی، غربالگری برخی بیماری‌ها مانند کم خونی، سرطان خون، مالاریا و عفونت و همچنین ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای به کار می‌رود.

برای انجام آزمایش خون CBC نیاز به ناشتایی نیست و جواب آن طی ۲۴ ساعت آماده می‌شود.

آزمایش های CBC 
نامنام آزمایش
1شمارش میزان گلبول سفید خونWBC
2شمارش میزان گلبول قرمز خونRBC
3اندازه گیری میزان کل هموگلوبین موجود گلبول‌های قرمزHGb
4سنجش درصد گلبول های قرمز در کل حجم خونHCT
5سنجش متوسط سایز گلبول های قرمزMCV
6سنجش متوسط مقدار هموگلوبین در گلبول های قرمز خونMCH
7سنجش متوسط غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز خونMCHC
8سنجش اختلاف سایز و حجم گلبول های قرمز خونRDW
9شمارش تعداد پلاکت هاPLATELETS

آزمایش کم خونی آرامش

آزمایش WBC خون

نام‌ها دیگر: تعداد WBC، تعداد گلبول‌های سفید، تعداد گلبول‌های سفید

شمارش خون سفید تعداد گلبول های سفید خون را اندازه گیری می کند. گلبول های سفید بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند. آنها به بدن شما کمک می کنند تا با عفونت ها و سایر بیماری ها مبارزه کند. هنگامی که بیمار می شوید، بدن شما گلبول های سفید بیشتری تولید می کند تا با باکتری ها، ویروس ها یا سایر مواد خارجی که باعث بیماری شما می شوند مبارزه کند.

بیماری ها می توانند باعث شوند بدن شما گلبول های سفید خون کمتری نسبت به نیاز شما بسازد. این کار شمارش سفید خون شما را کاهش می دهد. بیماری هایی که می توانند شمارش سفید خون شما را کاهش دهند عبارتند از برخی از انواع سرطان و HIV/AIDS، یک بیماری ویروسی که به گلبول های سفید خون حمله می کند. برخی داروها، از جمله شیمی درمانی، ممکن است تعداد گلبول های سفید خون شما را نیز کاهش دهند.

پنج نوع اصلی گلبول سفید وجود دارد:

 • نوتروفیل ها
 • لنفوسیت ها
 • مونوسیت ها
 • ائوزینوفیل ها
 • بازوفیل ها

شمارش خون سفید تعداد کل این سلول ها را در خون شما اندازه گیری می کند. آزمایش دیگری به نام دیفرانسیل خون، میزان هر نوع گلبول سفید را اندازه گیری می کند.

چرا به شمارش گلبول های خون سفید نیاز داریم؟

اگر علائم عفونت، التهاب یا بیماری خودایمنی دارید، ممکن است به این آزمایش نیاز داشته باشید. علائم عفونت عبارتند از:

 • تب
 • لرز
 • بدن درد
 • سردرد
 • علائم التهاب و بیماری های خودایمنی بسته به ناحیه التهاب و نوع بیماری متفاوت خواهد بود.

همچنین اگر بیماری دارید که سیستم ایمنی شما را تضعیف می کند یا دارویی مصرف می کنید که پاسخ ایمنی شما را کاهش می دهد، ممکن است به این آزمایش نیاز داشته باشید. اگر آزمایش نشان دهد که شمارش سفید خون شما بسیار پایین می‌آید، ممکن است ارائه‌دهنده شما بتواند درمان شما را تنظیم کند.

علت شمارش بالای گلبول سفید خون

شمارش سفید خون بالا ممکن است به این معنی باشد که شما یکی از شرایط زیر را دارید:

 • عفونت باکتریایی یا ویروسی
 • یک بیماری التهابی مانند آرتریت روماتوئید
 • آلرژی
 • لوسمی یا بیماری هوچکین
 • آسیب بافتی ناشی از سوختگی یا جراحی

علت پایین بودن شمارش گلیول سفید خون

پایین بودن شمارش سفید خون ممکن است به این معنی باشد که شما یکی از شرایط زیر را دارید:

 • آسیب مغز استخوان. این ممکن است ناشی از عفونت، بیماری یا درمان هایی مانند شیمی درمانی باشد.
 • سرطان هایی که بر مغز استخوان تاثیر می گذارند
 • یک اختلال خود ایمنی، مانند لوپوس (یا SLE)
 • HIV/AIDS

اگر قبلاً برای یک اختلال گلبول سفید تحت درمان هستید، نتایج شما ممکن است نشان دهد که آیا درمان شما مؤثر است یا وضعیت شما بهبود یافته است.

بیماری هایی که باعث افزایش WBC می شوند؟

شمارش سفید خون بالا ممکن است به این معنی باشد که شما یکی از شرایط زیر را دارید:

 • عفونت باکتریایی یا ویروسی
 • یک بیماری التهابی مانند آرتریت روماتوئید
 • آلرژی
 • لوسمی یا بیماری هوچکین.
 • آسیب بافتی ناشی از سوختگی یا جراحی.

آزمایش مربوط به بیماری های مقاربتی (STD)

آزمایشات مراقبتی STD

اصطلاح بیماری های مقاربتی برای بیان بیماریهایی که منبع تماس جنسی از طریق یک شخص به شخص دیگر است که انتقال داده و باعث بروز بیماری های مراقبتی می شود. شما می توانید با عدم رعایت مسائل مراقبتی و یا رابطه جنسی بدون محافظ از واژن، مقعد، دهان و دندان با فردی که بیماری مقاربتی دارد خیلی سریع  بیمار شوید.

در حال حاضر به کمک نمونه خون می توان تمامی بیماری های مقاربتی را شناسایی نمایید. اما در بسیاری از موارد برای دریافت نتیجه ای بهتر و مطمئن تر در کنار آزمایش خون برای تشخیص بیماری مقاربتی  از آزمایشات چند گزینه ای مانند نمونه ادرار، تست بخش هایی از بافت عفونی نیز استفاده می کنند.

بیماری های زیر از طریق تست خون قابل شناسایی می باشند:

 • کلامیدیا
 • سوزاک
 • تبخال
 • ایدز
 • سیفلیس

در برخی موارد تشخیص بیماری های عفونی مانند ایدز که به تازگی وارد بدن شده است نیازمند گذر زمان است و باید حداقل یک ماه صبر نمود تا بتوان با اطمینان از وجود این ویروس اطمینان حاصل کرد.

آزمایش کم خونی

در این بخش به آزمایش کم خونی می پردازیم. پزشک برای تشخیص کم خونی، معمولاً آزمایش CBC تجویز می‌کند. حتی ممکن است تعداد آزمایش‌های مورد نیاز به آزمایش هموگلوبین و هماتوکریت (H و H) محدود شود. کم خونی زمانی رخ می دهد که میزان هموگلوبین خون از مقدار نرمال کم تر شود. کم خونی خود را با کاهش تعداد گلبول های قرمز خون (RBC) و هماتوکریت (HCT) بروز می‌دهد.

1Feناشتایی ندارد
2Tibcناشتایی ندارد
3feretinناشتایی ندارد
4Hb.Electrophoresisناشتایی ندارد
5CBCناشتایی ندارد

علائم کم خونی چیست:

 •  سرعت بالا یا نامنظم بودن ضربان قلب
 • بالا رفتن سرعت تنفس
 • بزرگ شدن طحال
 • تنگی نفس
 • سردرد و سرگیجه های مکرر
 • احساس اضطراب
 • سرد بودن دستان و پا

  پنل متابولیکی پایه آرامش

پنل متابولیکی پایه

پانل متابولیک پایه یعنی این آزمایش خون میتواند اندازه گیری الکترولیت های رایج خون و سایر ترکیبات همراه مانند کلسیم، گلوکز، سدیم، پتاسیم، کربن دی اکسید، کلر، نیتروژن، اوره خون و کراتین به اطلاعات مهمی را بدست آورد. نتایج این آزمایش در کمتر از ۲۴ ساعت مشخص خواهد شد و در اکثر موارد نیاز به ناشتایی فرد تا ۱۲ ساعت قبل از آزمایش خون است.

پنل متابولیکی کامل آرامش

پنل متابولیکی کامل

پانل متابولیک کامل این آزمایش خون تمام فاکتورهای ذکر شده در تست بالا و همچنین دو آزمایش خون پروتئین آلبومین و پروتئین کل و همچنین چهار آزمایش خون عملکرد کبد را اندازه گیری می کند که عبارتند از ALP، ALT، AST و بیلی روبین.

اگر پزشک بخواهد در مورد عملکرد کبد یا کلیه شما اطلاعات بیشتری کسب کند، ممکن است این آزمایشات خون جامع تری را تجویز کند.که نتیجه آنها معمولاً ظرف یک تا سه روز طول می کشد.

آزمایش چربی خون

پانل‌های چربی، میزان کلسترول بدن را اندازه گیری می کند. این شامل لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) می شود، نتیجه آزمایش خون پنل چربی خون طی مدت ۲۴ ساعت آماده می‌شود. نکته مهم برای انجام این تست نیاز است که فرد ۱۲ ساعت ناشتایی قبل از آزمایش چربی خون داشته باشد.

کلسترول یک ماده چرب است که بیشتر توسط کبد از غذاهای چرب موجود در رژیم غذایی شما ایجاد می شود و برای عملکرد طبیعی بدن حیاتی است. داشتن سطح بالای کلسترول می تواند به افزایش خطر مشکلات جدی مانند حملات قلبی و سکته کمک کند. سطح کلسترول خون را می توان با یک آزمایش خون ساده اندازه گیری کرد.

آزمایش چربی خون

تست بتا یا آزمایش خون بارداری

 آزمایش خون بتا با روش های گوناگونی انجام می شود که هر یک مزایا و معایبی را به همراه دارد. آزمایش خون بتا با دو روش کمی و کیفی انجام می شود. آزمایش خون کیفی دو نتیجه مثبت و منفی را نسبت به بارداری همراه است. آزمایش خون کمی به بررسی موارد بیشتری می پردازد و مقدار هورمون گنادوتروپین کوریونیک انسانی(HCG) که در دو طول دوران بارداری تولید می‌شود  را مشخص می کند.

زمان مورد نیاز تا مشخص شدن نتایج این آزمایش متغیر است و از چند ساعت تا  سه روز طول خواهد کشید. نتیجه آزمایش ادرار بارداری معمولاً طی چند دقیقه مشخص می‌شود، اما سطح دقت آن کمتر است. آزمایش بتا یکی از آزمایش هایی است که بسیاری از افراد با فرایند انجام آن آشنایی دارند. این آزمایش برای بررسی بارداری خانم ها انجام می شود. این آزمایش را می توان با نام های مختلفی مانند آزمایش بارداری، تست حاملگی، آزمایش خون بتا و آزمایش HCG اشاره کرد.

 بهتر است با  تهیه بیبی چک (Baby Check) از داروخانه های معتبر این آزمایش را در منزل انجام داده و برای دریافت نتیجه دقیق تر درخواست آنلاین آزمایش تست بارداری را در آزمایشگاه شبانه روزی آرامش انجام دهید و  به پزشک مراجعه کنید.

آزمایش تیروئید

آزمایش پنل تیروئید، برای تعیین میزان هورمون‌های تیروئیدی از جمله هورمون محرک تیروئید (TSH) در خون به کار می‌روند. سایر پارامترهای اندازه‌گیری شده در این آزمایش خون عبارتند از: افزایش T3، تیروکسین (T4) و شاخص عاری از T4 که به نام T7 هم از آن یاد می‌شود. این آزمایش خون مشخص می کند که یک فرد دارای بیماری هایی است که تیروئید او را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند پرکاری تیروئید یا کم کاری تیروئید. نتایج طی دو روز تا یک هفته آماده می‌شود.

آزمایش تیروئید بارداری

در بدن انسان غدد بسیاری وجود دارد که هر کدام وظایف خاصی دارند. این غدد کارهای گوناگونی با کاربردهای مختلفی انجام می دهند که. هر کدام از طریق ترشح مواد گوناگون، اهداف خاص خود را پیش میبرند. این مواد تحت عنوان هورمون شناخته شده اند، ترشح این مواد بر روی ساز و کار های بدن تاثیر گذار بوده و تداخل در هر یک از این غدد می تواند. بر روی فعالیت اندام های مختلف بدن تاثیر منفی بگذارد. غده تیروئید واقع در گلو با ترشح هورمون تیروئید می تواند روی کاهش یا افزایش وزن تاثیر بگذارد، عدم فعالیت درست این غده علاوه بر کاهش یا افزایش وزن بر روی سلامت و کارایی قلب نیز تاثیر گذار است. از آزمایش تیروئید برای بررسی عملکرد غده تیروئید استفاده می‌شود. این تست خون برای تعیین میزان هورمون های تیروئیدی از جمله هورمون محرک تیروئید در خون به کار می رود

آزمایش آنتی بادی (AB)

آنتی‌بادی‌ها بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن هستند. آنتی‌بادی‌ها از جنس پروتئین‌های ایمونوگلوبولین بوده و به محافظت از افراد در برابر ویروس‌ها، باکتری‌ها، مواد شیمیایی یا سموم کمک می‌کنند. آنتی‌بادی انواع مختلفی از جمله دارد: IgM ،IgG ،IgA وIgE. گفته می ش.د. با استفاده از نمونه خون بیمار وجود یا عدم وجود یک آنتی‌بادی خاص (کیفی) یا مقدار آنتی‌بادی موجود (کمی) اندازه‌گیری می‌شود.

تست آنتی‌بادی برای تشخیص قرار گرفتن در معرض عامل عفونی یا خارجی، سطح ایمنی بدن در برابر میکروارگانیسم خاص، تشخیص بیماری خود ایمنی، واکنش در برابر انتقال خون، بررسی پس زدن پیوند عضو، آلرژی، بررسی روند عفونت یا روند بیماری‌های خود ایمنی انجام می‌شود.

نشانگر های آنزیم

آنزیم ها پروتئین هایی هستند که بدن انسان را در جهت انجام فرآیند های شیمیایی خاص کمک می کنند. نشانگرهای آنزیمی یک آزمایش خون است که فعالیت آنزیم های خاص را در بدن تجزیه و تحلیل می کنند. وجود آنزیم ها برای حفظ حیات ضروری هستند؛ آنزیم ها در سرتاسر بدن اقدام به انجام فعالیت های حیاتی متعددی می کنند. بسیاری از بیماری های ارثی در نتیجه ی تولید بیش از حد و یا کمبود یک آنزیم رخ می دهند. بیماری هایی که با منبع اختلالات آنزیم صورت می گیرند، مانند: سطح اندک پروتئین، اختلالات رشد تیروئید و سطوح غیر عادی از تستوسترون با استروژن با تست خون قابل تشخیص هستند.

پنل قدرت لخته شدن خون

لخته شدن خون فرآیند طبیعی و بسیار مهم است، که در صورت آسیب دیدگی رخ می دهد. به طور کلی بعد از ایجاد زخم و یا آسیب دیدگی عضوی از بدن، برای جلوگیری از ادامه یافتن خونریزی محل آسیب دیدگی لخته می شود تا خون زیادی از دست ندهیماما گاهی لخته شدن خون می تواند با عوارضی همراه باشد و برای ما مشکلاتی ایجاد کند. در برخی موارد خون در شریان های حیاتی لخته می شوند در نتیجه فرآیند لخته شدن خون حتما بعد از ایجاد آسیب شکل می گیرد و می تواند بدون آسیب دیدگی هم انجام شود. وجود لخته در سرخرگ های مهم می تواند ما را تا یک قدمی مرگ ببرد. لخته شدن خون در شریان های حیاتی موجب مسدود شدن جریان خون در داخل مغز، قلب و ریه ها شود. در این وضعیت سکته مغزی و یا حمله قلبی پدید می‌آید. فرآیند لخته شدن خون با توجه به سطح سلامت شما و سوابق بیماری ها متغیر می باشد.

لخته خون و آزمایشات خونی

آزمایشات پیشگیری یا تشخیص لخته شدن خون از انواع آزمایش هایی است که توسط تست خون انجام می شود که نشان دهنده مدت زمان و کیفیت لخته شدن خون است.

نتایج تست لخته شدن خون در موارد زیر کاربرد دارد:

 • خونریزی بیش از حد
 • هموفیلی
 • ترومبوز
 • بیماری های کبد
 • لوسمی حاد میلوئیدی
 • احتمال سکته مغزی
 • احتمال حمله قلبی

آزمایش کلیه

جدول آزمایش های عملکرد کلیه

1Naناشتایی ندارد
2kناشتایی ندارد
3CRناشتایی ندارد
4TSHناشتایی ندارد
5T3ناشتایی ندارد
6T4ناشتایی ندارد
7UREAناشتایی ندارد

آزمایش خون در چه بخش هایی از آزمایشگاه انجام می شود؟

آزمایش خون در بخش های زیر انجام می شود:

 • بیوشیمی
 • هماتولوژی
 • ایمونولوژی
 • سرولوژی
 • میکروب شناسی
 • بانک خون
 • سرطان شناسی
 • ژنتیک
 • تست های انعقادی

در هر یک از این بخش ها، تست های جداگانه ای وجود دارد که با بررسی آنها، تصویر کلی از شرایط بدنی شما برای پزشک در آزمایشگاه شبانه روزی آرامش فراهم می گردد.

قبل از آزمایش خون چه کارهایی را باید انجام دهیم؟

به طور معمول برای انجام برخی از آزمایشات خونی شرایط و آمادگی‌های قبلی نیاز است که افراد با دستور پزشک و یا با راهنمایی آزمایشگاه، باید آن نکات را رعایت کنند. رعایت نکات توصیه شده در آزمایش خون باعث دقیق‌تر شدن جواب‌های آزمایش فرد می‌شود. برای مثال بعضی از آزمایشات نیاز به ناشتا بودن دارد و یا باید توجه داشت قبل از انجام آزمایش، برخی داروهای خاص مصرف نشود زیرا این داروها می‌توانند بر نتایج نهایی تست خون تأثیر بگذارد برای مثال می‌توان به داروهای هورمونی یا داروهای آنتی‌بیوتیک اشاره کرد.

موارد لازم برای انجام آزمایش خون

به طور معمول در برخی موارد آزمایش خون برخی شرایط و آمادگی های قبلی مورد نیاز است که شما با دستور پزشک و یا با راهنمایی آزمایشگاه، موظف به رعایت آنها می باشید. به عنوان مثال بسته به موارد مد نظر پزشک و بیمار شما باید:

 • برای حدود 12 ساعت از خوردن و آشامیدن مواد غذایی خودداری کرده و به صورت ناشتا به آزمایشگاه مراجعه نمایید. خوردن آب در این گونه موارد مشکلی ندارد اما به غیر از آب شما نباید چیزی بخورید یا بیاشامید.
 • قبل از انجام آزمایش، از خوردن برخی داروهای خاص باید پرهیز شود. این داروها می توانند بر نتایج نهایی تست خون تاثیر بگذارند. نمونه ای از این داروها می توان به داروهای هورمونی یا داروهای آنتی بیوتیک اشاره نمود.

رعایت نکات توصیه شده در آزمایش خون ضمن اینکه باعث دقیق تر شدن جواب های آزمایش شما می شود، بلکه از تکرار و هدر رفت انرژی و زمان فرد و کادر آزمایشگاه نیز جلوگیری می شود.

بعد از آزمایش خون چه اتفاقی می افتد؟

در طول آزمایش فقط مقدار کمی خون گرفته می شود، بنابراین نباید هیچ عارضه مهمی را احساس کنید.

با این حال، برخی افراد در حین و بعد از آزمایش احساس سرگیجه و غش می کنند. اگر این اتفاق در گذشته برای شما افتاده است، به فردی که آزمایش را انجام می دهد بگویید تا او آگاه شود و بتواند به شما کمک کند احساس راحتی بیشتری داشته باشید.

پس از آزمایش، ممکن است در جایی که سوزن وارد شده، کبودی کوچکی داشته باشید. کبودی‌ها می‌توانند دردناک باشند، اما معمولاً بی‌ضرر هستند و در چند روز آینده محو می‌شوند.

چند وقت یک بار باید آزمایش خون انجام دهیم؟

بر اساس دستورالعمل‌های سازمان‌های بالینی مختلف، چند وقت یک‌بار بایدآزمایش خون انجام دهید، ممکن است به سن شما بستگی داشته باشد:

 • سنین 18 تا 39: حداقل هر 5 سال یکبار
 • از 40 تا 49 سال: هر 2 تا 3 سال یکبار
 • افراد 50 سال و بالاتر: هر 1 تا 2 سال یکبار

چرا بعضی از آزمایشات خون به ناشتا بودن نیاز دارند؟

تغذیه هر فرد، بر سطح فاکتورهای مختلف خون آن تأثیر می گذارد. هر چیزی که می‌خورید و می‌نوشید حاوی ویتامین‌ها، پروتئین‌ها و سایر مواد مغذی است که می‌تواند باعث افزایش یا کاهش موقت سطوح مرتبط در خون شود. به عنوان مثال، سطح قند خون، به ویژه سطح گلوکز، بعد از خوردن غذا به طور موقت بالا می‌رود و سپس به صورت آهسته کاهش پیدا می‌کند، به همین علت فرد قبل از آزمایش قند خون نباید چند ساعت غذا بخورد. آزمایش‌های دیگر همچون آزمایش پنل چربی به ۱۲ ساعت ناشتایی نیاز دارد. ناشتا بودن به مدت 8 تا 12 ساعت به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که نتایج آزمایش خون فاقد این متغیرها است و نتایج آزمایش شما را تا حد امکان دقیق می کند. برای هر آزمایش چقدر باید ناشتا باشیم؟

ناشتایی برای آزمایش خون در بارداری

در صورت باردار بودن چندین آزمایش خون وجود دارد که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید. این آزمایشات برای ارزیابی هرگونه نگرانی بالقوه سلامتی که ممکن است شما یا کودکتان در دوران بارداری یا پس از زایمان تجربه کنید، طراحی شده‌اند. در برخی از موارد شما را ملزم به ناشتا بودن قبل از انجام آزمایش می کند. پزشک به شما توصیه می کند که چگونه برای هر آزمایش آماده شوید.

اگر باردار هستید ناشتایی معمولا بی خطر است، مشروط بر اینکه از سلامت خوبی برخوردار باشید و بارداری پرخطری نداشته باشید. برای راحتی کلی شما، پزشک ممکن است به شما توصیه کند که آب بیشتری بنوشید یا در خانه بمانید، به خصوص اگر هوا بسیار گرم یا مرطوب است. در این صورت آزمایشگاه شبانه روزی سعادت آباد آرامش با ارسال نمونه گیر در محل به شما آرامش را هدیه می دهد.

لازم به ذکر است که ناشتایی ممکن است سوزش سر دل را در برخی از زنان باردار افزایش دهد. اگر در زمانی که منتظر خونگیری هستید علائم ناراحت کننده یا نگران کننده ای از هر نوع را تجربه کردید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

ناشتایی کودکان قبل از آزمایش خون به چه صورت است؟

درست مانند بزرگسالان، کودکان نیز ممکن است نیاز به آزمایش خون داشته باشند که لازم به ناشتایی قبل از انجام آزمایش خون دارند. در این صورت، پزشک اطفال به شما اطلاع می دهد که کودک شما تا چه مدت باید از خوردن و آشامیدن خودداری کند.

بعضی از آزمایشات رایج که نیاز به ناشتا بودن دارند عبارتند از:

چه مدت نتیجه آزمایشات خون طول می کشد؟

نتایج آزمایشات خون ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد. در مقاله یک نمای کلی از مدت زمانی که ممکن است برخی از آزمایشات رایج طول بکشد آورده شده است:

 • شمارش کامل خون (CBC): 24 ساعت
 • چکاپ پانل متابولیک پایه: 24 ساعت
 • پانل متابولیک کامل: 24 تا 72 ساعت
 • آزمایشات چربی خون: 24 ساعت

زمان‌بندی جواب آزمایشات خونی شما  به آزمایشگاه خاصی که در آن آزمایش می‌شوید و تعداد آزمایش‌هایی که در آن واحد انجام می‌دهید بستگی دارد. اگر چندین آزمایش خون را سفارش دهید، ممکن است تا زمانی که همه آزمایش ها کامل نشده اند، نتایج کامل را دریافت نکنید.

لیست کامل آزمایش های خون همراه با شرایط نمونه گیری (نیاز به ناشتایی دارد یا ندارد؟)

راهنمای آزمایش خون
راهنمای آزمایش خون
آزمایشات خون
راهنمای آزمایش خون5
راهنمای آزمایش خون
راهنمای آزمایش خون
جدول راهنمای آزمایش خون
جداول راهنمای آزمایش خون

9 دیدگاه

 1. مهسا گفت:

  بسیار عالی و مفید.
  ممنون از اطلاعات مفیدتون.
  آزمایشگاهتون اومدم واقعا خوب و عالی هستش.

  • ایمان گفت:

   سلام ، خسته نباشید ، تعداد تمامی ازمایشات و تست ها و هر انچه وجوووود داره کلا ، تمامی ازمایشات کامل چند تا هست ، تکمیل ترینش ، من نمیتونم کامل ترین رو پیدا کنم ، لطفاراگه ممکنه جواب بدید

 2. رومینا گفت:

  ممنون از خدمات خوبتون برای من واقعا کارآمد بود

 3. مهدیه گفت:

  درود بر شما . بسیاری از مجهولات بنده حل شد . ممنون از اطلاعات جامع و کامل شما

  • کارشناس آزمایشگاه آرامش گفت:

   با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز خوش حالیم که مفید واقع شده است.

 4. sarv گفت:

  واقعا ممنونم بابت این جحم از اطلاعات جامع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب :
ژوئن 6, 2022

آزمایش ژنتیک چیست؟ + انواع، کاربردها و تحلیل نتایج

آزمایش ژنتیک چیست؟ آزمایش ژنتیک نوعی آزمایش پزشکی است که تغییرات در ژن ها، کروموزوم ها یا پروتئین ها را مشخص می کند. نتایج یک […]
ژوئن 1, 2022

آزمایش خون چیست؟ معرفی انواع آزمایش خون

آزمایش خون چیست؟ آزمایش خون چیست؟آزمایش خون برای اندازه گیری یا بررسی سلول ها، مواد شیمیایی، پروتئین ها یا سایر مواد موجود در خون استفاده […]
سپتامبر 19, 2021

CRP و ESR در آزمایش خون چیست؟

آزمایش CRP برای بررسی عفونت و التهاب در بدن انجام می شود. پروتئین فعال C با حساسیت بالا (hs-CRP) و پروتئین فعال C بسیار حساس (us-CRP) نام های دیگری هستند که برای CRP به کار می روند.
جولای 17, 2024

تب دنگی چیست؟ علائم، درمان و پیشگیری

مقدمه: در حال حاضر، تب دنگی به عنوان یک چالش جدی بهداشتی در بسیاری از نقاط جهان مطرح است. چندین کشور در سال ۲۰۲۴ شاهد […]
جولای 13, 2024

ضرورت و اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از بارداری

مقدمه: آیا فکر کرده‌اید که تاریخچه سلامتی شما و خانواده‌های شریک زندگی‌تان چگونه می‌تواند بر نسل‌های آینده تأثیر بگذارد؟ با اینکه اکثر نوزادان سالم به […]
جولای 13, 2024

آزمایش های غربالگری ژنتیک قبل از تولد

مقدمه: در دوران بارداری مسائل زیادی برای فکر کردن وجود دارد و برخی از این افکار می توانند کمی ترسناک باشند. تست های قبل از […]
جولای 11, 2024

علل و عوامل ژنتیکی ناباروری

مقدمه: والدینی که به کلینیک های باروری در سراسر جهان مراجعه می کنند، اغلب در طول مشاوره از متخصص غدد تولید مثل خود می پرسند […]
جولای 10, 2024

اختلالات ژنتیکی: انواع، علائم، علل و نحوه تشخیص

مقدمه: ژن ها اجزای سازنده وراثت هستند. آنها از والدین به فرزند منتقل می شوند. آنها DNA، دستورالعمل ساخت پروتئین ها را نگه می دارند. […]
جولای 10, 2024

سیتوژنتیک چیست؟ راهنمای جامع

مقدمه: سیتوژنتیک شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که بر مطالعه کروموزوم‌ها و وراثت آن‌ها، به ویژه در ژنتیک پزشکی، متمرکز است. کروموزوم ها ساختارهای میکروسکوپی حاوی […]
جولای 8, 2024

آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج

مقدمه: آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج روشی پیشگیرانه است که به شناسایی ناقلین ژن‌های معیوب و بیماری‌زا کمک می‌کند. این آزمایش، با هدف کاهش ریسک […]

درخواست آزمایش در منزل

نمونه گیری  رایگان در منزل و محل کار شما 

جواب آزمایش را هم بصورت آنلاین دریافت نمایید