همکاری با آزمایشگاه آرامش

چنانچه قصد همکاری با آزمایشگاه آرامش را دارید و می خواهید مشغول به کار شوید جهت انجام مراحل اولیه استخدام لطفا فرم زیر را با دقت و صحت تکمیل نمایید.