معرفی آزمایشگاه شبانه روزی آرامش

گروه تخصصی آرامش

گروه تخصصی آرامش با لطف و عنایت پروردگار متعال و در جهت کمک به تشخیص صحیح و دقیق بیماریها، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی و به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیماران و پزشکان در محیطی ایمن و بهداشتی با بهره گیری از تجهیزات مدرن و منحصر به فرد آزمایشگاهی، نیروی انسانی ورزیده زیر نظر اعضاء هیئت علمی تخصصی شامل متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی، علوم آزمایشگاهی بالینی ژنتیک ،انسانی میکروبیولوژیست بالینی (Ph.D) ایمونولوژیست بالینی (PhD) و بیولوژی مولکولی از سال ۱۳۸۸ و با رویکردی بیمار محور پا به عرصه خدمت نهاده است. گروه تخصصی آرامش متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای و ارزش های متعالی انسانی میباشد و در این راستا اهداف ذیل را سر لوحه فعالیت خود قرار داده است.

 • احترام به مراجعین پزشکان و سازمانهای طرف قرار داد
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 • آموزش مستمر در جهت توانمند سازی منابع انسانی
 • پاسخگویی مناسب به نیازهای منطقی مشتریان به منظور افزایش سطح رضایتمندی
 • بهره گیری از اعضاء هیئت علمی تخصصی 
 • توسعه فناوری اطلاعات در راستای بهبود ارائه خدمات 
 • بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی نوین 
 • رعايت الزامات زیست محیطی و ایمنی شغلی 
 • افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع 
 • همکاری در زمینه تحقیقات مشترک بالینی و آزمایشگاهی 
 • جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی
بررسی نمونه با میکروسکوپ

بیمه های طرف قرارداد

کنترل کیفیت

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در کسب نتایج مطلوب آزمایش،ها دپارتمان کنترل کیفیت زیر نظر متخصصین علوم آزمایشگاهی و به صورت مستقل ایجاد شده است. کلیه بخش های فنی آزمایشگاه های گروه آرامش مجهز به نرم افزار مستقل کنترل کیفی جهت ارزیابی
عملکرد می باشند برنامه کنترل کیفی شامل موارد ذیل می باشد.

1- کنترل کیفی داخلی (IQC)

 • در این بخش کلیه آزمایش های روزانه از نظر فنی و علمی کنترل و ارزیابی شده و با استفاده از روش ها و منحنی های کنترل کیفی رایج، صحت آزمایشها مورد بررسی قرار می گیرند. تائید صحت نتایج آزمایشها با به کار گیری سرم کنترل های بین المللی و تطبیق نتایج آنها با جداول مربوطه و بردن نتایج آنها بر روی منحنی، انجام می گیرد.
 • در کنترل کیفی داخلی بخش ها، بعضی از نمونه هایی که قبلاً بعنوان مجهول آزمایش شده اند، انتخاب و با مشخصات جدیدی به بخش مربوطه ارائه شده و نتایج با نتایج اصلی بیمار مقایسه می گردد. 
 • تمامی تجهیزات اندازه گیری حجمی وزنی گرمایشی سرمایشی و تجهیزات اتوماتیک مورد استفاده در آزمایشگاه توسط شرکت های معتبر کالیبراسیون و یا شرکتهای نمایندگی به صورت مستمر کالیبره شده و گواهی کالیبراسیون معتبر برای آنها صادر می گردد. 
 • کلیه یخچال ها و فریزرهای نگهداری مواد و کیتهای آزمایشگاهی مجهز به سیستم ثبت درجه حرارت و رطوبت سنج بوده و کلیه اطلاعات به صورت خودکار در سیستم نرم افزاری مربوطه ثبت می گردد.
 • بر اساس روش اجرائی معینی کلیه نمونه های بیماران به مدت مشخصی ) نمونه ادرار تا ۲۴ ساعت نمونه CBC تا ۷۲ ساعت ، نمونه سرم تا ۱ ماه و… در شرایط مناسب نگهداری میگردند تا در صورت ضرورت و برحسب درخواست پزشکان محترم مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
 • در طی کلیه مراحل نمونه برداری انجام آزمایش کنترل کیفی تصدیق و تائید مسئولین فنی نتایج آزمایشهای بیماران با شرایط بالینی و سوابق بیماران مطابقت داده شده و بر حسب ضرورت با هماهنگی پزشک معالج و بیمار آزمایشها با نمونه جدید تکرار به صورت رایگان و پس از اطمینان از نتایج به دست آمده نتایج مربوطه تحویل بیمار خواهد شد.
نمونه برداری
تست آزمایش

۲ کنترل کیفی خارجی ( EQC)

 • در راستای دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی کلیه بخشهای فنی آزمایشگاههای گروه آرامش با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت و درمان به صورت دوره ای و با نمونههای کنترلی مراکز EQC داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 • همچنین نمونه های بین آزمایشگاهی نیز به صورت مستمر و سیستماتیک تولید و در بیش از ۱۰ آزمایشگاه عضو زنجیره مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرند

۳. استقرار سیستم مدیریت کیفیت (15189 ISO و (9001 ISO)

 • با عنایت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت کلیه فرآیندهای آزمایشگاههای گروه آرامش ضمن مستند سازی شاخص گزاری شده و شاخص های مربوطه به صورت مستمر تحت پایش و اندازه گیری قرار دارند که خود منجر به اطمینان مناسب از عملکرد بخشهای مختلف آزمایشگاه می گردد. .
 • در عین حال ارتباط مستمر واحد نظارت و ارزیابی گروه تخصصی آرامش با پزشکان محترم بالینی نقش بسیار مهمی در ارزیابی و بازنگری فنی عملکرد آزمایشگاه خواهد داشت

درباره آزمایشگاه آرامش

گروه آزمایشگاهی آرامش با لطف پروردگار و با هدف کمک به تشخیص بموقع و دقيق بيماريها، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه کسب اعتبار بین المللی و ایجاد حال خوب در نزد بیماران و پزشکان با رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست محیطی با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات و دانش فنی آزمایشگاهی با بکارگیری سرمایه انسانی توانمند زیرنظر اعضاء هیئت علمی تخصصی در سال 1388 با رویکرد بیمار محوری پا به عرصه خدمت نهاده است.

مأموريت

ارائه خدمات شبانه روزی در حوزههای تشخیص بالینی و تشریحی، تشخیص مولکوی و ژنتیک آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی

چشم انداز

برند برتر ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی در سطح کشور و منطقه خاورمیانه

ارزش ها

 • مسئولیت پذیری اجتماعی
 • بيمار محوري
 • ایمنی
 • کار تیمی
 • فرایند گرایی
 • شایسته سالاری
بررسی نمونه ها
گزارش نویسی برای آزمایش ها

اهداف

 • استقرار سیستم جامع کیفیت
 • ایجاد وفاداری در نزد مشتریان
 • همکاری در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی با مراکز معتبر آزمایشگاهی
 • ارائه خدمات نوین تشخیصی در زمینه پزشکی شخصی
 • ارائه خدمات بین المللی

استراتژی ها

 • اخذ گواهی نامه های ملی و بین المللی کیفیت
 • ایجاد دپارتمان مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
 • ایجاد دپارتمان آموزش و همکاری با مراکز دانشگاهی
 • ایجاد مرکز تحقیقات آزمایشگاهی
 • جذب پزشکان و اعضاء هیئت علمی تخصصی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه پزشکی شخصی
 • ارائه خدمات بین المللی و توریسم سلامت
 • توسعه فناوری اطلاعات در راستای بهبود ارائه خدمات
 • جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار بین المللی

معرفی برخی دستگاه های آزمایشگاه آرامش

معرفی دستگاه BS 2000 Mindray

یکی از پیشرفته ترین دستگاهها در قسمت بیوشیمی Mindray نام دارد که قابلیت انجام 2000 تست در ساعت را دارد.

دستگاه های Siemens و cobas

دستگاه Cobas برند Roche آلمان با استفاده از روش الکتروکمی لومینسانس قابلیت انجام تست های هورمونی و دستگاه Siemens آلمان IMMULTE-XPI2000

معرفی دستگاه sebia

انجام تست های الکتروفورز، A1CT ، ایمونوالکتروفورز و همچنین انجام تست های هموگلوبین با استفاده از روش کپیلاری با دستگاه sebia

دستگاه Bactec 9120

دستگاه BACTEC 9120 از شرکت ( BD ( Becton Dickinson کشت مایعات استریل بدن این دستگاه محیط های خاصی برای کشت های مختلف دارد.

همکاران آزمایشگاه آرامش

دکتر فرید آرایی نژاد
دکتر فریدالدین آرایی نژاد
مسئول بخش آموزش و IF
دکتر حمید اخیانی
دکتر حمید اخیانی
رئیس بخش پاتوبیولوژی و مسئول فنی
محمد خزائی
محمد خزائی
سوپروایزر آزمایشگاه
دکتر لاله حیدری
مسئول فنی بخش ژنتیک
دکتر بهرام شرفخانیان
مسئول فنی
دکتر بیژن نعمان پور
دکتر بیژن نعمان‌پور
رئیس بخش میکروب‌شناسی بالینی
دکتر محمود یعقوبی

دکتر محمود یعقوبی

موسس و مسئول فنی
دکتر رامش یعقوبی
رامش یعقوبی
مدیریت آزمایشگاه
دکتر نادر عبادی
دکتر نادر عبادی
رئیس بخش ژنتیک
دکتر علی الهادی مروج
دکتر سید علی الهادی مروج
متخصص پاتولوژی
دکتر مهسا وحدتی نیا
فلوشیپ مولکولار پاتولوژی
دکتر علی الهادی مروج
دکتر مشایخی
متخصص پاتولوژی